czwartek, 18 sierpnia 2016

Aniołowie objawiający się w snach

Biblia a sny
Sny od zawsze pobudzały ludzką wyobraźnię i do dziś stanowią zagadką jako fenomen naszego umysłu. W czasie całego swojego życia człowiek przesypia podobno około 20 lat. Znaczną część naszego życia spędzamy więc krainie snów. Oczywiście używam tu zwrotu metaforycznego, bo nasza dusza nie opuszcza wtedy ciała i nie udaje się do żadnej krainy (choć kiedyś tak sobie to wyobrażano). Wszystko, o czym śnimy rozgrywa się wewnątrz nas, w naszym umyśle.

Co jednak ciekawe, wiemy z Biblii, że zdarzały się sytuacje, kiedy podczas snów objawiali się ludziom aniołowie, wysłani przez Boga. Stanowili element snu, ale nie byli wytworem neuronów w mózgu, tylko przybyszami z zewnątrz. Ten specyficzny rodzaj ukazywania się aniołów moglibyśmy nazwać angelofanią oniryczną.

wtorek, 9 sierpnia 2016

czwartek, 23 czerwca 2016

Liturgia i kontemplacja

liturgia i kontepmplacja
“Chleb na pustyni” Thomasa Mertona to książka o psalmach, stanowią one bowiem najważniejszy zbiór poezji religijnej, jaki kiedykolwiek napisano. Psalmy to cudownie rozmnożony chleb, którym Chrystus karmi tych, co poszli za nim na pustkowie. Poniżej prezentujemy fragment tej książki, a do lektury całości gorąco zachęcamy.

środa, 22 czerwca 2016

Modlitewna samotność

modlitwa w samotności
Samotna modlitwa daje nam nowe wnętrze zdolne do przyjmowania innych w ich osamotnieniu i głoszenia im Dobrej Nowiny o Bogu, który nigdy nie pozostawia człowieka jego losowi. Daje ona ku temu konieczną wolność od człowieczych (często) zaborczych oczekiwań, w których nie ma miejsca na sam na sam z Bogiem, ale dojmujące pożądanie wypełniania sobą przestrzeni ludzkich relacji, którego końcem są zamieszanie i ciągły niepokój o swoje życie.

wtorek, 14 czerwca 2016

Poznaj dwie prawdy

Oto przepis św. Teresy od Jezusa na pokorę: poznaj dwie prawdy: o sobie – że jest w tobie także zło, i o Bogu – że On ciebie takim kocha. 

Tekst ten jest skierowany do osób pysznych – tych, którzy na modlitwie odnajdują w sobie tę brzydką skłonność i nie wiedzą, jak się z niej wyzwolić. Pisze go pyszałek, któremu w pewnym momencie życia ogromnie pomogła nauka i doświadczenie św. Teresy od Jezusa.

środa, 1 czerwca 2016

Mistyka Teresy z Lisieux

Mistyka św. Teresy od Dzieciątka jezus
Termin "mistyka" jest tak niejednoznaczny i jest powodem takiego pojęciowego zamieszania, że chciałoby się zapytać, czy nie lepiej go usunąć z naszego słownictwa? Z drugiej jednak strony żaden inny termin nie jest w stanie wyrazić tego, co dzieje się w życiu duchowym wierzącego od pewnego szczególnego momentu. Każdy "mistyk" opowiada o przełomowym okresie swojego życia duchowego, po którym rodzi się życie nowe, niewypowiedziane, niezrozumiałe dla tego, kto go nie przeżył.

środa, 25 maja 2016

JAK DUSZA UWIELBIA TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ - Mechtylda z Magdeburga

Trójca Święta


Panie Jezu Chryste, który bez początku w duchowy sposób wypłynąłeś z Serca Twego odwiecznego Ojca i według ciała narodziłeś się z czystej i niepokalanej Dziewicy, świętej Maryi! Ty z Ojcem jesteś jednym Duchem, jedną wolą, jedną mądrością, jedną potęgą, jedną najwyższą mocą – ponad wszystko, co kiedykolwiek istniało – bez końca. 

Panie, wiekuisty Ojcze, ponieważ ja, najniegodniejsza ze wszystkich ludzi, też w duchowy sposób wypłynęłam z Twojego Serca,i ja, o Panie Jezu, narodziłam się w cielesny sposób z Twego boku, i  ja, o Panie, Boże i Człowieku, zostałam oczyszczona Waszym Duchem, przeto ja, ubogi i strapiony człowiek, mówię te słowa: «Panie, Ojcze niebieski, Tyś jest moim Sercem! Panie, Jezu Chryste, Tyś jest moim Ciałem!Panie, Duchu Święty, Tyś jest moim Tchnieniem! Panie, Święta Trójco, Tyś jest moją jedyną Ucieczką i moim wiecznym Spoczynkiem!» 

Mechtylda z Magdeburga